Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Bil. Tajuk   Muat Turun
1. BORANG PERMOHONAN CAPAIAN iGFMAS - sahaja  
  KEW.290E-01-PIN.2/23: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) (Kemas kini pada 3/8/2023)  Muat Turun
  KEW.290E-02-PIN.2/23: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)(Kemas kini pada 3/8/2023)  Muat Turun
  Cara Konfigurasi Pc 1gfmas  Muat Turun
2. ePenyata gaji & Laporan  
  SPANM Bil. 3/2010 Muat Turun
3. TATACARA PERMOHONAN KELULUSAN PEMUSNAHAN REKOD KEWANGAN DAN PERAKAUNAN  
  Senarai Semak Permohonan Kelulusan Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan Muat Turun
  Borang Permohonan Bagi Pemusnahan Kod Kewangan Dan Perakaunan (Kew_Arkib4_08) Muat Turun
  Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan Dan Perakaunan (Kew_Arkib13_08) Muat Turun
4. Borang Permohonan Video Conferencing  Muat Turun
5. Borang Muat Naik Bahan ke Portal  Muat Turun
6. TEMPLATE FORMAT MASS UPLOAD  
  Format Mass Upload - Batal v2.0 AO  Muat Turun
  Format Mass Upload - Kemaskini v2.0 AO  Muat Turun
  Format Mass Upload - Wujud v2.0 AO  Muat Turun
7. Borang Capaian Sistem E-ap96  Muat Turun
8. Borang Permohonan Baharu Token Gpki  Muat Turun