Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Bil Tajuk Muat Turun
    Nota Kursus PTM 2017 :
1 Pengenalan Akaun Amanah & Deposit Muat Turun
2 Pengurusan Akaun Panjar Muat Turun
3 Pengurusan Aset Kerajaan Muat Turun
4 Pengurusan Aset Kerajaan - Slide Penceramah Muat Turun
5 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Muat Turun
6 Pengurusan Hasil & Terimaan Kerajaan Muat Turun
7 Pengurusan Perbelanjaan & Bayaran Muat Turun
8 Asas Perakaunan Akruan Muat Turun
9 Integriti Penjawat Awam Muat Turun
10 Pengenalan 1GFMAS dan GFMAS Muat Turun
11 Pengenalan Organisasi dan Tanggungjawab Serta Peranan Pegawai Muat Turun
12 Pengurusan Pengauditan Muat Turun
13 Pengurusan Perolehan Muat Turun
14 Pengurusan Wang Tak Dituntut Muat Turun
15 Pengenalan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Muat Turun
16 Pengurusan Dana Muat Turun
17 Pengurusan Hutang Persekutuan Muat Turun
18 Pengurusan Pelaburan Kerajaan Persekutuan Muat Turun