Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Kepada
Ketua Jabatan Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Di bawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.

Bagi tujuan penutupan Akaun Bulanan bagi bulan Jun 2024, PTJ hendaklah memastikan semua proses bayaran, terimaan, panjar dan transaksi perakaunan di peringkat PTJ diselesaikan dengan sempurna sebelum 28 Jun 2024.

Muat turun: Surat Arahan Penutupan Akaun Bulan Jun 2024

Sekian, terima kasih.
JANM Negeri Selangor