Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2024 ARAHAN PENUTUPAN AKAUN BULAN MEI 2024

Kepada
Ketua Jabatan Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ)
Di bawah Seliaan Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Selangor.

Bagi tujuan penutupan Akaun Bulanan bagi bulan Mei 2024, PTJ hendaklah memastikan semua proses bayaran, terimaan, panjar dan transaksi perakaunan di peringkat PTJ diselesaikan dengan sempurna sebelum 31 Mei 2024.

Muat turun: Surat Arahan Penutupan Akaun Bulan Mei 2024

Sekian, terima kasih.
JANM Negeri Selangor